Průvodce pro začátečníky a administrátory
Logo AdminXP.cz


Nové články


Analýza sítě pomocí přenosných přístrojů. Analyzátory pro přehled nad síti. Cisco IOS Netflow
Článek stručně představuje techniky a přístroje pro analýzu počítačové sítě (vč. bezdrátových).

networking * 7. červenec, 2006

Jak zjistit verzi operačního systému?

windowsxp * 11. červen, 2006

Příklad konfigurace z praxe USRobotics® Broadband Router

networking * 25. květen, 2006

Export a import souborů registru (*.reg)
Soubory *.reg jsou používané pro zálohování a obnovu částí registru. Kromě zálohování a obnovy jsou často používány pro přenášení konfiguračních údajů mezi počítači a uživateli.

windowsxp * 16. květen, 2006

Registry
Databáze obsahující téměř všechny konfigurační a informační údaje o instalovaném HW (nastavení, profily), ovladačích, uživatelích (uživatelské profily) a instalovaném software. Jakékoliv uživatelské změny nebo nastavení HW a SW se projeví v registrech

windowsxp * 10. květen, 2006

Postup instalace Windows XP na nové PC (tzv. čistá instalace)
Instalace není příliš složitá a vyžaduje především pozorně sledovat věci na obrazovce. Trvá obvykle kolem 30 minut.Náročnější může být nainstalovat po instalaci potřebné programy, zprovoznit připojení k síti či internetu.

windowsxp * 21. duben, 2006

Poznejte základní rozdíly mezi edicemi Windows XP: Home, Pro, 64bit, MCE, Tablet PC

windowsxp * 9. duben, 2006

Editace informací o výrobci počítače, přidání loga
Sdělení kontaktu na osobu, nebo firmu umožňující řešit problém s počítačem. Zapsat informace o počítači, pro jeho přesnější identifikaci, a nebo jen pro reklamu či zpestření systému.

windowsxp * 1. duben, 2006

MySQL, PHP, Apache na Windows - 1. Úvod a instalace MySQL 5
Požadavky, Stažení a výběr distribučního balíčku, Instalace, Před spuštěním, Spuštění serveru, Test, Zastavení serveru a odinstalace

programovani * 27. březen, 2006

Rychlá změna údajů TCP/IP
Článek vznikl pro potřebu rychlé změny konfigurace TCP/IP mezi třemi sítěmi. Krátce o dvou možných a jednom ideálním řešení.

windowsxp * 14. únor, 2006

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

FAQ (Nejčastější otázky)

Encyklopedie

 

Seznam Odkazů

Hledej